HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH KINH DOANH & ĐẦU TƯ ASEAN 2020

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ban Quan hệ quốc tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

- Đăng ký tham dự: Mr. Phạm Linh. Tel: 024-35771380 - Email: linhp@vcci.com.vn

- Thông tin về Chương trình Hội nghị: Mr. Đức Anh. Tel: 024-35742022/ext.205 - Email: anhtd@vcci.com.vn

Xin cảm ơn.